Kopplar samman kvalificerade arbetstagare med ambitiösa företag
Vi skapar effektiva och framgångsrika arbetslag, ökar intäkter och låser upp all produktiv potential
Kraft i människor
Anslutning
Vi hittar kvalificerade specialister för alla förfrågningar

Våra erfarna och uppmärksamma rekryterare är tillgängliga 24/7
Öka din vinst
Vi ser till att varje lön och varje arbetstimme beräknas noggrant

Alla skatteavgifter betalas av Hekler Industrial
Introduktion
Vi tillhandahåller nödvändiga dokument, specialkläder, boende och transport för dina anställda

Alla framgångsrika kandidater når din plats 100% redo för arbete
https://www.facebook.com/kommertspro/
Facebook:
hekler@hekler.se
E-mail:
Telephone:
+46(8) 4373 70 77